U bent hier: Home / Success Stories

Success Stories

Oya Aydin

Ombudsman die instaat voor openbare netheid.
Fix My Steet, een enorme hulp om de openbare netheid in Jette te behouden
Ik gebruik Fix My Street om eventuele problemen rond openbare netheid te melden. Of om gemelde problemen op te volgen en waar nodig als dienst voor openbare netheid tussenbeide te komen. De app maakt het werk een stuk makkelijker als ik op straat ben. Ik kan meteen een probleem melden en een foto sturen, de geolokalisatie werkt behoorlijk goed. Welke type problemen meld ik het vaakst ? Ofwel huisvuil dat niet is opgehaald, of clandestiene stortingen, of bevuiling. Maar we moeten ook wel eens achtergelaten bouwmaterialen melden, fietsen enz. Of ook defecten, problemen met rioolroosters, ontbrekende kasseien ...
 
De grootste troeven van Fix My Street zijn snelheid, een compleet en toegankelijk adresboek en de centralisatie en verspreiding van informatie over problemen op het grondgebied van onze gemeente. Door nog méér categorieën te hebben die beter mikken op de specifiek verantwoordelijke kan de app nog worden verbeterd. We kunnen misschien zelfs nog andere verantwoordelijken of instellingen toevoegen. Het zou echter efficiënter zijn mochten alle spelers in het Brussels Gewest actief zijn op hetzelfde platform.Het is in ieder geval een onmisbare tool en een enorme hulp bij ons werk om de openbare netheid te behouden!"

Henry Baboy

IT-coördinator van de Schaarbeekse Haard
Snel omschakelen naar telewerken? Het CIBG maakte het mogelijk !

“Wij waren effectief aangenaam verrast door de snelheid waarmee het CIBG onze vraag voor het uitlenen van IT-materiaal opnam. Binnen enkele dagen stonden alle gevraagde computers en de nodige accessoires hier, en konden onze thuiswerkers hun pc ophalen. Een pc die op en top was en meteen gebruiksklaar. Voor ons was dat erg belangrijk: de plotse omschakeling naar telewerken bracht zo de continuïteit van onze service naar de bevolking nooit in gevaar. We zijn heel tevreden dat we zo op het CIBG konden rekenen en kijken dan ook uit naar een volgende samenwerking.”

Johan Schoups

Administrateur-generaal, Viapass
Controle en stabiliteit

We zijn heel tevreden met het resultaat dat we samen met het CIBG neergezet hebben: de virtuele omgeving van Viapass is stabieler en zekerder dan ooit! Het CIBG slaagt er altijd in om onze behoeften correct te interpreteren en om te zetten in de praktijk.

Christophe Boulert

Directeur-generaal & IT-manager, OCMW van de Stad Brussel
Een IT-masterplan op maat voor het OCMW in Brussel

Het belang voor het OCMW van Brussel om te kunnen rekenen op het CIBG heeft te maken met de kennis van het CIBG van het Brusselse IT-landschap en de evolutie ervan én met zijn brede IT-kennis. Het team van het CIBG heeft bewezen dat het zich kan aanpassen aan de uiteenlopende functies, grootte en werking van het OCMW en zocht zonder enige vooringenomenheid naar originele en to-the-point oplossingen. Het OCMW weet nu wat het moet doen, wanneer en tegen welke prijs. Het resultaat van het masterplan [opgesteld door het CIBG] is ambitieus en realistisch. En ons vertrouwen bleek helemaal terecht. De eerste doorbraak werd al vóór het einde van de studie gerealiseerd en het OCMW heeft nu de studieresultaten in eigen handen genomen. Nu is het aan ons!

Piet Ketele

algemeen directeur MFC
Een waardevol project voor de Brusselaars

Bij deze willen wij onze welgemeende dank overbrengen aan het CIBG voor de schenking van de brailleprinter Braillebox 5, die geïnstalleerd werd op 13 november 2018 in het MFC Koninklijk Instituut Woluwe. De leerlingen (met een visuele beperking) van het KIW alsook de leerlingen die opgevolgd worden door het Ondersteuningsteam Type 6 in diverse scholen in Vlaanderen en Brussel en de leerlingen van het Instituut Ganspoel Huldenberg wensen u van harte te bedanken voor uw bijdrage in het welslagen van hun studies.

Yves Goldstein

Projectleider aangesteld door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
Het CIBG en Kanal – Centre Pompidou: het perfecte huwelijk

KANAL is een project dat bol staat van moed en passie. Een oude Citroën-garage in heel korte tijd omtoveren tot een tentoonstellingsplek, trefpunt en openbare ruimte is een aartsmoeilijke opdracht, maar op 5 mei zijn we erin geslaagd. Dit succes is eerst en vooral te danken aan de professionele samenwerking tussen de vele betrokken openbare en private partijen. Begin 2018 doken het CIBG en IRISnet enthousiast in dit avontuur door een samenwerking met KANAL aan te knopen. Zowel de IT- als telefonie- en videobewakingsapparatuur moesten in heel korte tijd geïnstalleerd worden. De medewerkers van het CIBG en IRISnet hebben een titanenwerk volbracht en waren daarbij altijd zeer dynamisch, professioneel en reactief, wat de Stichting Kanal alleen maar kan toejuichen. Uitstekende oplossingen voorstellen en implementeren, brandjes blussen… Het CIBG stond dag na dag klaar voor ons. Kortom, een topsamenwerking!

Philippe Boïketé

Schepen van Franstalig onderwijs, Werkgelegenheid, Vorming, Sociale promotie, Huisvesting en Informatica in Sint-Joost-ten-Node
Digitale inclusie in Sint-Joost-ten-Node

De Brusselse OCR’s en het CIBG zijn de rechterhand van onze openbare diensten in de strijd tegen de digitale kloof, vooral in de gemeentes. Wijzelf in Sint-Joost-ten-Node werken nauw samen met het CIBG om de diensten van de gemeente te digitaliseren – een grootscheepse opdracht. Ondertussen zijn tal van gemeentelijke afdelingen dankzij de nieuwe IT-infrastructuur erin geslaagd om hun digitale middelen, die hoofdzakelijk door het CIBG ontwikkeld zijn, efficiënt aan te wenden. Denk maar aan IRISbox voor gemeentelijke administratie of Nova voor stedenbouwkundige en milieuvergunningen. Je kinderen inschrijven in een kinderdagverblijf of school - ook via IRISbox -, of aanmelden voor schoolmaaltijden, kan nu gewoon via internet. Ook problemen met werken of netheid in de publieke ruimte kunnen nu online gemeld worden dankzij Fix My Street. En dat is bijlange niet alles. We moeten wel oppassen dat niemand uit de boot valt en vermijden dat de digitale kloof verder uitgediept wordt. Hierin spelen de OCR’s een sleutelrol.

Fabrice Cumps

Schepen van Onderwijs, Financiën en Gemeentepersoneel in Anderlecht
OCMW en gemeente delen IT-team!

Het gemeentebestuur en het OCMW van Anderlecht een beroep laten doen op dezelfde IT-teams past in een bredere opzet om zo veel mogelijk ondersteuningsdiensten te delen (wat al gebeurt met HR- en ICT-tools). Zo kan het OCMW immers meer tijd en middelen besteden aan zijn kerntaak: mensen helpen!

Dirk Hoornaert

Oudergems schepen van Vlaamse Aangelegenheden, Informatica en Gelijke Kansen
IRISbox hotspots bij de gemeente Oudergem en bij het CHIREC

We zijn heel blij met deze totems en de samenwerking met het CIBG, die uitzonderlijk vlot verlopen is. Het team staat ook altijd voor ons klaar met raad en daad.  We kijken ernaar uit om meer handige technologieën voor de burgers in te voeren met de steun van het CIBG!

François Robert

Woordvoerder van parking.brussels
Vlot parkeren in Jette dankzij het CIBG en parking.brussels!

De buurtbewonerskaarten via IRISbox in combinatie met het bijbehorende sectorsysteem vormen een sterk staaltje van innovatie en vernuft, dat perfect beantwoordt aan de behoeften van de gemeente én de burger. We zijn blij dat het CIBG ons bijstaat op weg naar ons ultieme doel: een zorgeloos en duurzaam parkeersysteem voor het hele Brusselse Gewest!

Johan Van Lierde

Adjunct-directeur van de ESRBHG
Efficiënt en proactief wanneer de nood het hoogst is

Toegegeven, toen onze server het liet afweten, was het even paniek. Gelukkig konden we rekenen op de expertise van het CIBG - in een mum van tijd waren we weer klaar voor de strijd!

Françoise Père

Schepen voor Onderwijs, Gemeentebestuur van Vorst
Je kind op school inschrijven? Voortaan online met IRISbox!

Inschrijven is nu makkelijk, snel en traceerbaar – en 100% veilig: met IRISbox is alles voor iedereen duidelijk en eenvoudig!

Pierre Pardon

Secretaris van het OCMW van Watermaal-Bosvoorde
Geconnecteerde toekomst voor het OCMW van Watermaal-Bosvoorde

Niets kan een gedegen masterplan vervangen en het CIBG stond op het juiste ogenblik klaar om ons zijn expertise aan te bieden met het oog op een samenhangend IT-beheer op de lange termijn.

Jamil Araoud

Directeur-Generaal van Brussel Preventie & Veiligheid (BPV)
Gebundelde krachten met Brussel Preventie & Veiligheid

Van meet af aan hebben BPV en het CIBG de krachten gebundeld in een strategisch partnership dat werk maakt van allerlei oplossingen en toepassingen zoals de uitrol van een oplossing voor de mutualisering en uitwisseling inzake videobewaking, de digitalisering van de verwerkingsprocessen tussen de plaatselijke besturen en de politiediensten, en de vele andere projecten die aan de gang zijn. Opzet is de werking van de veiligheidsdiensten te vergemakkelijken om zo de veiligheid van alle burgers te waarborgen binnen de perken van hun rechten en vrijheden, de verschillende diensten efficiënter te maken en de toegang tot informatie voor de burger te verbeteren.

De komende jaren zal dit strategisch partnership allicht nog meer invulling krijgen op uiteenlopende gebieden zoals bewustmaking inzake computerbeveiliging, bescherming van openbare gegevens, netwerken en infrastructuren.

Marc Loewenstein

Schepen voor Informatica, Gemeentebestuur van Vorst
Een initiatief dat elke inwoner van Vorst ten goede komt

De IT-afdeling van de gemeente Vorst heeft enkele jaren geleden al beslist om nauwer te gaan samenwerken met het CIBG. Dankzij onze informatiesystemen slagen wij erin de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren, wat uiteindelijk elke burger ten goede komt!

Géraldine Noël

Secretaris van de Zone
BOS in de dagelijkse activiteiten van de politiezone 5342

BOS vergemakkelijkt de opmaak van verslagen en de uitrol van de workflow van de diensten. Het gaat nu sneller en milieuvriendelijker om de agenda's van het College en van de Politieraad rond te sturen en om de beslissingen naar de voogdij te zenden. Deze tool zorgt ook voor makkelijke archivering en maakt het zoeken van dossiers veel efficiënter. Tot slot is het systeem niet ingewikkeld vanwege erg intuïtief in het gebruik!

De technische ondersteuning loopt prima en onze aanvragen worden snel afgehandeld. De dienst haalt ook voordeel uit de vele verbeteringen aan het systeem, onder meer dankzij de feedback van de gebruikers zelf via de Users Clubs!

Het platform voldoet helemaal aan de verwachtingen van de politiezone.

Pierre Genot

Directeur van de Zuiderhaard
De Zuiderhaard gaat op het Internet shoppen via de eCatalogue

Dankzij de eCatalogue kunnen wij snel, eenvoudig en in alle veiligheid aankopen doen. Het aanbod apparatuur is zeer ruim en dankzij de aangeboden merken vinden wij er alles wat wij nodig hebben. Plus, wij zijn zeker van levering en van korte leveringstermijnen.

Het grootste voordeel van deze oplossing is dat wij niet langer zelf ingewikkelde aanbestedingsprocedures moeten organiseren. De prijzen worden bij de leveranciers onderhandeld op basis van grotere aankoopvolumes dan wat bij ons het geval is. Wij kunnen dus heel wat geld besparen door onze aankopen via het CIBG te verrichten en wij genieten uitstekende voorwaarden, want de aankopen worden tegen kostprijs gefactureerd!

Vincent De Bie

Verantwoordelijke voor de IT-dienst bij de BGHM
Bij de BGHM: geavanceerde expertise in combinatie met uitgebreide terreinkennis

In de loop van de jaren hebben de CIBG-medewerkers geavanceerde expertise opgebouwd in combinatie met uitgebreide terreinkennis. En dat blijkt zeer nuttig: zo kunnen de Brusselse instellingen voordeel halen uit de enorme meerwaarde van een IT-dienst die in een gewestelijke omgeving «draait».

Het CIBG en de BGHM werken al vele jaren nauw samen. Vandaag bouwt de BGHM op de uitgebreide expertise van het CIBG om haar ambitieuze doelstellingen inzake informatisering en dematerialisering waar te maken.