U bent hier: Home / Paradigm / Transparantie

Transparantie

  • Een document dat de bevoegdheden, de organisatie en de werkwijze van de bestuurlijke overheid beschrijft (wettelijke basis, Missie & activiteiten, organogram);
  • Een inventaris van de studies die in de loop van het jaar 2022 werden verricht voor rekening van de bestuurlijke overheid, voor zover ze werden verricht door een externe partner. De inventaris vermeldt voor elke studie de identiteit van de auteur, dat wil zeggen de naam van de rechtspersoon of natuurlijke persoon aan wie de studie werd toevertrouwd, evenals de kostprijs van de studie;
  • Een inventaris van de overheidsopdrachten die in de loop van het jaar 2022 werden gesloten, met vermelding van de opdrachtnemer en van het vastgelegde bedrag.
  • De lijst van de toegekende subsidies voor 2022.
  • de oproepen tot kandidaten en de voorwaarden inzake aanwerving, bevordering of vervanging voor alle betrekkingen die zij willen invullen, openbaar gemaakt binnen zeven werkdagen na de aanwervings-, bevorderings- of vervangingsbeslissing, evenals de beslissingen tot aanwerving, bevordering vervanging voor de betrekkingen van de ambtenaren van niveau A die zij invullen, openbaar gemaakt binnen zeven werkdagen vanaf de beslissing: in 2022 waren er geen rekruteringen, geen promoties en geen vervangingen.

gearchiveerd onder: , Categories: