U bent hier: Home / Paradigm / Mijlpalen

Mijlpalen

2020

Start van het transformatieprogramma (CIBG 2022) om de kwaliteit van de dienstverlening van het CIBG te verbeteren en de tevredenheid van zijn klanten en partners te verhogen

Benoeming van de Algemene Directie van het CIBG: de heer Nicolas Locoge wordt de nieuwe directeur-generaal van het CIBG (1 maart) en de heer Marc Van den Bossche wordt de nieuwe adjunct-directeur-generaal (1 februari)

2019

Brussels Smart City event – Fiber to the School, op 27 november 2019
Uitrusting van instellingen van het buitengewoon onderwijs type 6 (pc's met brailleleesregel)
Voortaan online: schoolinschrijvingen en afspraken vastleggen met uw overheidsdiensten via IRISbox (oktober)
IRISbox: aantal aanvragen eind juli 2019 overschrijdt het aantal aanvragen in heel 2018
Lancering van DataStore.brussels, een centraal toegangspunt voor data en services in het Brusselse gewest (juni) 
Publicatie van het Witboek 2019-2024 van het CIBG (mei)
Publicatie van de Smart City-ambitienota (april)
Deelname aan Digitale Lente

2018

Brussels Smart City - we’re all going digital! The digital inclusion forum, op 1 december 2018
Lancering van het portaal bedigital.brussels, op 25 mei 2018
Brussels Smart City: gemeenten en burgers in het digitale tijdperk, op 17 mei 2018
Publicatie van Opinies op de website van het CIBG

2017

Brussels Smart City for Economy, op 13 november 2017
30 jaar geleden is de wet tot oprichting van het CIBG verschenen (21 augustus 2017)
Brussels Smart City for Culture: kunst en cultuur in het digitale tijdperk, op 13 juni 2017
Fiber to the School: helft van Brusselse scholen aangesloten op razendsnel internet (april 2017)
Digital.Brussels nieuwe eengemaakte digitale strategie voor Brussel
Brussels Smart City for Education, op 8 maart 2017

2016 Opstart van de opendatastore.brussels portaalsite.
Smart City Public Event op 3 mei 2016
Deelname aan het Salon van de Beleidsmakers Publica - FixMyStreet onderscheiden met de zilveren Publica Award en de publieksprijs.
Urbizone wordt wifi.brussels (september 2016).
Nieuwe organisatie van het CIBG.
De Smartcity.brussels portaalsite bestaat 1 jaar - 20 regelmatige contributors.
Verdere uitbouw van het videobeschermingplatform: de MIVB, Mobiel Brussel en de helft van de politiezones nemen eraan deel.
2015 Organisatie van de Brussels Smart City Summit
Uitrol van Urbizone op openbare plaatsen
www.smartcity.brussels
Het Gewest schakelt over naar de extensie .brussels voor alle e-mails
Opstart videobewakingsproject
Aanwerving van een Smart City manager voor het BHG
Eerste reeks van Smart City Breakfasts
2014 Fiber to the school
Het CIBG-witboek introduceert het Smart City-concept in het Brussels Gewest
De 19 Brusselse gemeenten stappen in Nova
Het Gewest schakelt over naar de extensie .brussels voor alle websites
2013 Om de gratis toegankelijkheid van UrbIS te versterken, werken het CIBG en Brussel Mobiliteit een gemeenschappelijke Open Data licentie uit voor de terbeschikkingstelling van hun gegevens.
Start van gesprekken op gewestniveau over het operationele gebruik van cameratoezicht en de harmonieuze integratie ervan in de stedelijke omgeving.
Lancering van de applicatie Fix My Street.
Deelname aan de Libre Software Meeting 2013 in Brussel.
2012 Het CIBG richt als stichtend lid de cvba IRISnet op.
Opening van de Twitteraccount van het CIBG.
Anysurfer-label voor de officiële portaalsite van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
2011 Lancering van de nieuwe officiële gewestelijke portaalsite van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Anysurfer-label voor de website van het CIBG, ter ondersteuning van de toegankelijkheid voor mensen met een functionele handicap.
2010 Samenwerking met Leefmilieu Brussel voor een doeltreffende integratie van ecologische en ethische criteria in het CIBG (Green IT).
Start van gesprekken bij het CIBG over een Gewestelijk Data Center.
2009 Uitbreiding van het productaanbod van Brussels UrbIS, met een gratis gebruikslicentie van UrbIS.
2008 Verspreiding van meer dan 50.000 eID-kaartlezers onder de gemeentelijke besturen, om het elektronisch loket IRISbox te promoten.
2007 Uitrol van de Balanced Scorecard, het strategische beheerinstrument van het CIBG.
2006 Terbeschikkingstelling in het kader van het Multimediaplan van aangepast materiaal voor mensen met een visuele en auditieve handicap voor de gespecialiseerde onderwijsinstellingen van het Gewest.
2006-2012 Oprichting van de vzw IRISteam, een reservoir van hoogopgeleide IT-medewerkers voor het CIBG. Strategie van dienstverlening voor de burgers (particulieren, bedrijven, ambtenaren): uitrol van het gratis wifinetwerk Urbizone en de Openbare ComputerRuimten; opstelling van de E-catalogus; uitwerking van nieuwe gewestelijke portaalsites (mobiliteit, openbare ruimte en Sociaal Brussel Online, stedenbouw); oprichting van de platformen BOS en BOS online xchange.
2005 Invoering van de helpdesk van het CIBG, IRISline.
2004 Drie jaar vóór Google Maps gaat Geoloc online, een baanbrekende cartografische tool voor geolokalisatie op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Nieuwe versie van de officiële portaalsite van het Gewest.
2002-2006 Oprichting van een platformstrategie: Nova voor het beheer van stedenbouwkundige vergunningen, SInCrHo voor het beheer van vorderingen van ziekenhuizen, het elektronische loket IRISbox, ...
2000 Opening van het netwerk IRISnet.
1999 Uitbreiding van de bevoegdheid van het CIBG naar het domein van de telecommunicatie.
1998 Plaatsing van interactieve IRISnet-palen in de Brusselse metro, een Europese primeur.
Start van het Multimediaplan voor informatisering van de Brusselse scholen.
1997 Lancering van de website van het CIBG.
Lancering van de officiële portaal van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, ontworpen en beheerd door het CIBG.
De Brusselse regering geeft het CIBG de opdracht om Brussels UrbIS, een gedigitaliseerde kaartendatabank voor het Gewest, te ontwerpen, te produceren en te beheren.
1995 Initiatief tot opstelling van het eerste Witboek, om "de actoren van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bewust te maken van het belang van de revolutie die gaande is" (Jaarverslag 1995).
1989-1994 Informatisering van de lokale besturen.
1989 Oprichting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.Start van de werking van het CIBG, met uitbreiding van zijn bevoegdheid naar de gewestelijke overheden en administraties.
1987 Goedkeuring van de wet ter oprichting van het CIBG (gewijzigd door de ordonnantie van 20 mei 1999).