U bent hier: Home / Onze diensten / Smart Admin / Het leven in het Brussels Gewest verbeteren / Documenten / Wanneer Fidus gebruiken?

Wanneer Fidus gebruiken?

1. De gegevensuitwisseling is nog niet uitgerold

De gegevensuitwisseling moet via Fidus gebeuren indien deze:

  • geregistreerd is in een authentieke bron of een persoonsgebonden karakter heeft, en
  • afkomstig is van of bestemd voor een Brusselse instelling.

Brusselse instelling is hier te verstaan als «alle gepersonaliseerde gedecentraliseerde diensten, openbare instellingen, overheidsbedrijven, publiekrechtelijke organen en rechtspersonen, die door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest opgericht werden of ervan afhangen, alsook de intercommunales van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest». Daartoe behoren ook de gemeenten.
Voor de andere instellingen, wanneer het reglementair voorgeschreven is een andere dienstenintegrator in te schakelen, is de gegevensuitwisseling verplicht via deze dienstenintegrator. In het andere geval mogen zij de gegevensuitwisselingen via Fidus laten gebeuren.
Een en ander wordt verduidelijkt in onderstaand schema:

Gaat het om authentieke data? Zo niet, om persoonlijke data? Als het antwoord daarop ook ‘nee’ is, dan is Fidus niet nodig. Gaat het wél om authentieke of persoonlijke data, stelt u zich dan de volgende vraag: is het een stroom van/naar een Brusselse instelling? Zo ja, dan moet u Fidus gebruiken. Zo niet, dan is Fidus mogelijk, tenzij u zich tot een andere integrator moet wenden.

2. De gegevensuitwisseling bestond al vóór de oprichting van Fidus


Indien de gegevensuitwisseling nog niet plaatsvindt via een door Fidus aangeboden dienst, mag de bestaande gegevensuitwisseling onveranderd voortgezet worden.  In het andere geval, en tenzij bij wet of ordonnantie in een uitzondering wordt voorzien, dient de gegevensuitwisseling via Fidus te gebeuren. De regering kan deze verplichting opschorten gedurende maximaal 5 jaar te rekenen vanaf de aanduiding van de authentieke bron die de desbetreffende gegevens bevat.

Is de datastroom beschikbaar in Fidus? Zo niet, dan worden de data tijdelijk uitgewisseld buiten Fidus. Gaat het om een legale uitzondering? Zo ja, dan worden de data buiten Fidus uitgewisseld. Is er een opschorting door de BHR? Zo ja, dan worden de data tijdelijk uitgewisseld buiten Fidus. Zo niet, dan is Fidus verplicht.