U bent hier: Home / Onze diensten / Smart Admin / Het leven in het Brussels Gewest verbeteren / Documenten / Hoe krijgt u toegang tot gegevens afkomstig van authentieke bronnen?

Hoe krijgt u toegang tot gegevens afkomstig van authentieke bronnen?

Om toegang te krijgen tot gegevens afkomstig van authentieke bronnen, moet u de volgende stappen ondernemen:

 1. het toegangsaanvraagformulier invullen;
 2. meewerken aan de haalbaarheidsstudie;
 3. de na afloop van de haalbaarheidsstudie door het CIBG verstrekte inschrijvingsbon(nen) ondertekenen;
 4. zo nodig geeft Fidus de aanvraag door aan het Coördinatiecomité om daaraan een prioriteit toe te kennen die het verdere verloop van de aanvraagprocedure bepaalt;
 5. zo nodig « privacy » machtigingen aanvragen (ofwel instemmen met een reeds bestaande algemene machtiging);
 6. de nieuwe gegevensstromen uitwerken en/of bestaande gegevensstromen aanpassen;
 7. uw vakspecifieke toepassingen aanpassen met het oog op de interactie met de gegevensstromen; dit betekent dat u gebruikmaakt van bepaalde certificaten die worden uitgereikt door de consulent inzake informatiebeveiliging van het CIBG en dat u een beroep doet op webservices en/of datatransmissie via SFTP;
 8. passende technische en organisatorische maatregelen nemen om uw informatiesysteem in overeenstemming te brengen met de beveiligingsmaatregelen die worden aanbevolen door de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (CBPL);
 9. testen en valideren;
 10. in gebruik nemen;
 11. deze nieuwe verwerking toevoegen aan het “register van de verwerkingsactiviteiten” geïmplementeerd onder de GDPR;
 12. de dienst periodiek evalueren.