U bent hier: Home / Onze diensten / Smart Admin / De burotica van uw medewerkers beheren / Overheidsopdrachten voor IT-producten en -diensten

Overheidsopdrachten voor IT-producten en -diensten

Een Aankoopcentrale is een aanbestedende overheid die in eigen naam of voor rekening van derden opdrachten gunt.Die derden zijn begunstigde aanbestedende overheden die kunnen toetreden tot de aankoopcentrale, en vervolgens tot de opdrachten die deze gegund heeft. Op die manier kunnen die derde organisaties IT-diensten en -producten aanschaffen zonder zelf een openbare aanbesteding te moeten uitschrijven.
Met ingang van 3 juli 2015 wijst Paradigm zijn opdrachten als Aankoopcentrale toe. Ook u kunt hier voortaan gebruik van maken voor al uw bestellingen.

Een Aankoopcentrale is een aanbestedende overheid die in eigen naam of voor rekening van derden opdrachten gunt. 

Die derden zijn begunstigde aanbestedende overheden die kunnen toetreden tot de aankoopcentrale, en vervolgens tot de opdrachten die deze gegund heeft. Op die manier kunnen die derde organisaties IT-diensten en -producten aanschaffen zonder zelf een openbare aanbesteding te moeten uitschrijven. 

Voorwaarde om aan dergelijke opdrachten te kunnen deelnemen, is dat u toetreedt tot de aankoopcentrale. De toetreding tot de aankoopcentrale vindt één enkele keer plaats.

Als uw instelling een aanbestedende dienst is en zich wil aansluiten bij de aankoopcentrale van Paradigm, nodigen wij u uit om het lidmaatschap aan te vragen via een e-mail aan aankoop@paradigm.brussels. 

Ontdek onze eCatalogue

Ga naar de aankoopcentrale > eCatalogue > tab "aankoopcentrale" 

Toegekende opdrachten in aankoopcentrale

Info & contact


Graag meer weten ? Neem contact met ons op !