U bent hier: Home / Nieuws / Nieuws / Ontdek het POD IT-programma

Ontdek het POD IT-programma

Illustration de l'actualité - cliquer pour agrandir
Naarmate de digitalisering zich sneller doorzet in alle organisaties, blijft de behoefte aan IT-middelen groeien. Daardoor is het niet eenvoudig om het opschalen van de digitale infrastructuur binnen het budget te houden. Ook voor het Brussels Gewest is het een hele uitdaging. 

Volgens een studie van de International Data Corporation (IDC) is het wereldwijde volume aan data in omloop sinds 2015 verzesvoudigd en zal het vanaf 2025 naar verwachting jaarlijks met 350% toenemen tot een duizelingwekkende 2.142 miljard bytes in 2035. De vermenigvuldiging van data, toepassingen, terminals, cyberrisico's en de opkomst van de cloud maken, van de digitale transformatie een steeds complexere en duurdere aangelegenheid.

Dit wordt geïllustreerd door de situatie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Waar de uitgaven aan IT van de verschillende gewestelijke entiteiten in 2019 nog 200 miljoen euro bedroegen, zal dit bedrag de komende jaren naar verwachting stijgen tot 260 miljoen euro, volgens een studie die Gartner op verzoek van het Gewest heeft uitgevoerd. Met de toenemende digitalisering stijgt automatisch de behoefte aan investeringen in IT. Daardoor is het huidige model, dat wordt gekenmerkt door niet-optimalisering van de uitgaven, op lange termijn niet houdbaar voor het Gewest. Hoe kunnen we deze trend keren? 

Nieuwe IT-governance 

Vandaag de dag beheren de gewestelijke entiteiten hun IT-perimeter vaak apart, zonder partnerschappen te ontwikkelen en zonder een transversale visie met andere spelers. Deze manier van werken in silo's maakt het moeilijk om gelijke tred te houden met de digitale versnelling, aangezien de entiteiten over te weinig middelen beschikken om de digitalisering efficiënt aan te pakken. Dit maakt hen kwetsbaarder bij onderhandelingen met hun leveranciers, bij aanpassingen voor een betere cyberbeveiliging en bij het beheer van hun IT-behoeften op het gebied van personeel, expertise en uitgaven.

Om hier verandering in te brengen, stelt het POD IT-programma (Programma voor de Optimalisatie van de IT-uitgaven), in 2021 opgezet door de voogdijminister voor digitalisering, Bernard Clerfayt, en in 2022 goedgekeurd door de regering, een nieuwe IT-governance voor, gebaseerd op een collectieve en gedeelde aanpak. De nieuwe governance is gebaseerd op het bundelen van de IT- en digitale middelen van de gewestelijke entiteiten, zodat het ecosysteem als geheel efficiënter, robuuster, flexibeler, responsiever en veerkrachtiger wordt.

Deze bundeling van tools en expertise heeft tot doel multifunctionele IT-activiteiten, een grotere technologische samenhang en een groter innovatievermogen tot stand te brengen. Dit gedeelde systeem bevordert een actief beheer van vraag en aanbod van IT-diensten, met aanzienlijk kortere wachttijden en minder kosten. Het levert schaalvoordelen op in termen van efficiëntie, aangezien de middelen gedeeld worden. Wat de ene entiteit gebruikt, kan dus ook nuttig zijn voor een andere.

Bovendien zorgt het delen van middelen voor minder "shadow IT*" en gegevensfragmentatie, door een holistische visie en consistente IT-praktijken. De werking van het POD IT wordt aangepast aan elke gewestelijke entiteit. Het programma houdt immers rekening met de specifieke kenmerken van elke entiteit door toegang te verlenen die is afgestemd op de specifieke behoeften.

Ten slotte draagt deze modelwijziging ook bij tot het verminderen van de koolstofvoetafdruk van de digitale technologie dankzij een rationalisering van de diensten en een betere beheersing van de investeringen. De transversaliteit van het project moet het mogelijk maken om van bij het begin van elke IT-constructie rekening te houden met de ecologische voetafdruk om deze te beperken.

Financiële optimalisering

Deze nieuwe IT-governance zal bijdragen tot de maturiteit en de kwaliteit van de IT-dienstverlening op gewestelijk niveau, met een beter desktopbeheer, de implementatie van nieuwe diensten en het ter beschikking stellen van gespecialiseerd talent. Door de explosie aan kosten af te remmen, komt er financiële ruimte vrij om te investeren in de verbetering van de eigen waardeketens van de digitale sector, dit wil zeggen de hele operationele IT-keten.

Het delen van openbare IT-middelen zal de gewestelijke entiteiten in staat stellen het niveau van hun uitgaven aan IT te beheersen en zelfs te verlagen, dankzij een evenwichtigere machtsverhouding met hun leveranciers. Ze zullen sterker staan in prijsonderhandelingen aangezien het volume van de aankopen of diensten groter zal zijn. Het POD IT zal niet alleen toelaten om minder uit te geven, maar ook om beter uit te geven. Terwijl het huidige gebrek aan samenhang ertoe leidt dat de aankoop van IT-diensten wordt vermenigvuldigd, zal het programma verspilling en dubbel werk tegengaan door de onderlinge investeringen te coördineren. Zo komt een eenmalige aankoop ten goede van het hele ecosysteem.

Met al deze voordelen zou dit nieuwe model vanaf 2026 potentiële besparingen moeten opleveren die door Gartner op 29,3 miljoen euro per jaar worden geschat. Deze innovatieve IT-benadering maakt komaf met het silodenken en zet een noodzakelijke ommekeer in om de digitale transformatie effectief aan te pakken. Dit geldt zowel in het Brusselse Gewest als elders in de wereld. Paradigm werd aangesteld om dit proces in goede banen te leiden.

* Verwijst naar informatie- en communicatiesystemen die binnen organisaties worden ontworpen, uitgevoerd en bekostigd zonder de goedkeuring van de CIO.