U bent hier: Home / IRISline Helpdesk / Klachten

Klachten

Het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest stelt alles in het werk teneinde een optimale dienstverlening aan de burger, aan de instellingen en aan bedrijven te garanderen. Wanneer u opmerkingen hebt met betrekking tot een van onze diensten, horen wij dit graag. Zo kunnen wij onze dienstverlening nog beter afstemmen op uw wensen.

U hebt een technisch probleem? Contacteer IRISline, onze technische helpdesk.

U hebt een suggestie voor verbetering van deze website? Contacteer de webmaster.

U hebt een klacht?

U kunt een klacht indienen over de wijze waarop een administratieve dienst van Paradigm of een persoon die werkt onder zijn gezag u in een concreet dossier behandeld heeft.
Teneinde als ontvankelijk te worden beschouwd, dient uw klacht te beantwoorden aan de volgende voorwaarden:

  • uw klacht heeft betrekking op de administratieve diensten van Paradigm (en heeft dus niet te maken met de technische prestaties van het Centrum);
  • de klacht handelt over een recent voorval (maximum 6 maand);
  • u bent persoonlijk getroffen door een middelmatige prestatie van de administratieve diensten van Paradigm en uw klacht is nog niet in behandeling bij de klachtendienst.

Om uw klacht te beantwoorden dienen wij uw identiteit (naam en adres) te kennen. Wij zullen u binnen 10 dagen laten weten of uw klacht al dan niet ontvankelijk is.
Wanneer uw klacht voldoet aan de voorwaarden, zullen wij samen met de desbetreffende dienst een oplossing zoeken en de nodige maatregelen treffen teneinde een herhaling van het voorval te vermijden. Wij zullen u per aangetekende brief, ten laatste 60 dagen na het indienen van uw klacht, op de hoogte stellen van de ondernomen acties.

Uw klacht indienen via IRISbox, het elektronisch loket van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Paradigm
Dienst Klachten
Kunstlaan 21, 1000 Brussel
Tel.: +32 (0)2 282 47 70