U bent hier: Home / CIBG 2022

CIBG 2022

Paradigm (ex-Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest) is de vertrouwenspartner in IT die wil uitgroeien tot dé spil van digitale transitie en technologische innovatie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, ten dienste van de openbare besturen.
Vanuit deze optiek, en in lijn met de nieuwe digitale strategie van de Brusselse Regering, onderneemt Paradigm sinds 2020 een groots transformatieprogramma (CIBG 2022) om de kwaliteit van zijn dienstverlening te verbeteren en de tevredenheid van zijn klanten en partners te verhogen.
 
De nieuwe positionering van Paradigm is die van een organisator van digitale diensten. Het treedt op als beheerder  van de gewestelijke ICT dienstencatalogus, als leverancier van diensten én als coördinator om het ICT-beleid van de verschillende organisaties af te stemmen op dat van de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Doel: een vlotte digitalisering en het promoten van de ICT. Paradigm wil zich ten slotte ook positioneren als centraal gewestelijk aanspreekpunt en gezag inzake ICT.
 
Met het oog daarop mikt Paradigm op vijf strategische doelstellingen:

Strategische doelstelling 1

Instaan voor het dagelijkse beheer van Paradigm en tegelijkertijd de teams motiveren en aansturen om te voldoen aan de strategische en operationele doelstellingen die de gewestelijke IT-strategie concreet vorm geven, in een cultuur die gericht is op continue verbetering, resultaten en kwaliteitsbeheer.

Strategische doelstelling 2

Een transversaal en multidisciplinair ICT-beleid ontwikkelen en uitvoeren in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Strategische doelstelling 3

De actoren van de gewestelijke institutionele perimeter coördineren met het oog op een mutualisering van de ICT-ontwikkelingen en -infrastructuur in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Strategische doelstelling 4

Het expertise- en referentiecentrum zijn voor alle ICT-beleidsaangelegenheden in het hele gewest.

Strategische doelstelling 5

De ICT-positionering van het gewest versterken op federaal, Europees en internationaal niveau.
 

De Algemene Directie van Paradigm aan het woord

Structuur

De structuur van Paradigm evolueert naar een organisatie met pijlers.
 

Pijler Smarketing

Deze pijler zet in op meer klanttevredenheid en extra servicekwaliteit.
 

Pijler Digital Product Management

Deze pijler betreft het beheer van gedeelde ICT-diensten en specifieke "on demand"-diensten voor alle entiteiten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
 

Pijler Digital Transformation

Deze pijler beoogt de digitale vaardigheden aan te reiken die nodig zijn om de gewestelijke strategie en actoren te ondersteunen (transversale thema's, toekomstige gebruikersbehoeften, gegevensuitwisseling).
 

Pijler Digital Factory

Deze pijler zal ICT-diensten aanbieden volgens twee productiemodellen: een van het volwassen en gecontroleerde type, gericht op de continue optimalisatie van reeds erkende diensten, en een ander van het verkennende type, met de nadruk op innovatie.
 

Pijler Transversale ondersteuning

Deze pijler zal transversale ondersteuning bieden aan alle andere pijlers op het gebied van logistiek, juridische kwesties, communicatie, changemanagement, budgettering en kostenoptimalisatie. Hieronder valt ook de backoffice (administratief- en personeelsbeheer).
 
 

Pijler Back Office

Deze pijler staat garant voor de optimale allocatie van personele middelen en een goed financieel beheer van Paradigm.
 

Pijler Diensten van de Algemene Directie

Deze pijler valt rechtstreeks onder de algemene directie en beoogt met name duidelijke, efficiënte en coherente processen op te zetten om een goed beheer en een optimale follow-up van de programma's/projecten te verzekeren. Hij zal er ook over waken dat elke pijler dezelfde standaarden volgt voor het operationele beheer van zijn programma's/projecten en dat deze in lijn blijven met de algemene strategie van Paradigm.
 

Pijler IRISteam

Ook het IRISteam is aan boord bij het transformatieprogramma, met als inzet een versterkte strategie rond hr-beheer en ICT-vaardigheden ten bate van al zijn leden (Paradigm, de IT Cells en meer in het algemeen het gewest), via de ontwikkeling van gespecialiseerde competenties, IT-management, talentontwikkeling en -rekrutering en alle bijbehorende hr-managementprocessen.